הוראות בטיחות בשימוש

יש לקרוא ולעקוב אחר הוראות הבטיחות לשימוש נכון בסוללות הליתיום וכן בהוראות הבטיחות בשימוש במטענים לפני כל טעינה.

שימוש בליתיום
נא להשאיר את הסוללה המוטענת רחוק מחום קיצוני או מקור אש גלויה
במקרה של רטיבות, יש לבדוק עם מומחה לגבי המשך שימוש בסוללה

שימוש במטענים
יש לוודא לפני שימוש במטען להיעדר נזק, חיבור לא תקין, או כל דבר גלוי לעין העלול להוות סיכון בעת טעינה.
יש לוודא טעינה במקום מוצל, ללא לחות, רחוק ממקור אש גלויה או גורם חום כבד.
כל שימוש במטען שאינו תחת הוראות היצרן או הוראות אלה אסור בהחלט, כולל פירוק או פתיחת כיסוי המטען, או טעינה של מוצר לא מתאים.