ברוכים הבאים לאתר BHI אנרגיה. אתר זה משמש לפלטפורמת מכירת מוצרי ליתיום ומוצרים נוספים של חברת BHI אנרגיה, בנוסף לאפשרות יצירת קשר לטובת המשך רכישה/תיקון או כל טיפול שמאפייניו חלים תחת פונקציית העבודה של החברה. כל שימוש באתר על ידי הלקוח מהווה אישור למדיניות האתר ותנאי השימוש והפרטיות החלים עליו. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש, האחריות והפרטיות שלה מעת לעת, ללא התראה כזו או אחרת.

תנאי סודיות ופרטיות הלקוחות:

 1. פרטיו האישיים של מזמין השירות/מוצר יישמרו באתר החברה, לטובת שימוש בסיסי של ניתוח סטטיסטי, העברת פרטים לספקים/חברות משלוחים/כל מה שנצרך לטובת השלמת העסקה בלבד.
 2. לא יעשה שימוש בפרטי אמצעי התשלום של מזמין המוצר, אלא לביצוע התשלום בגין העסקה אותה ביקש/ה לבצע, ופרטים אלה לא יישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או יועברו לצד שלישי.
 3. החברה תהיה רשאית למרות האמור, להעביר פרטים אישיים לטובת צד שלישי (רשויות החוק, ייצוג משפטי) תחת הנסיבות הבאות:
  – במידה ומזמין העבודה/מוצר, פגע או עלול לפגוע במדיניות השימוש/ פרטיות/ החברה עצמה.
  – במידה ומזמין השירות/מוצר עשה שימוש שאינו חוקי בשירות ו/או במוצרי החברה וזאת ביודעין או לא ביודעין. 
  –  במקרה של מחלוקת או הליך משפטי, או בקבלת צו שיפוטי המורה על החברה למסור פרטים אישיים של המזמין שירות/מוצר.
 4. החברה אינה אחראית למקרה של פריצה וגניבת מידע מצד שלישי כזה או אחר ואינה לוקחת אחריות על חדירה לשרתים או מחשביה ושימוש לרעה במידע שנגנב על ידי צד שלישי.

מדיניות ופרטיות החברה:

 1. האתר וכל המידע המוכל בו, לרבות עיצוב, כתובת, קוד, קבצים, ותמונות הינם חלק מהקניין הפרטי של חברת BHI אנרגיה. כל שימוש שאינו באישור החברה יגרור הליכים משפטיים בהחלטת החברה.
 2. החברה רשאית לשנות מעת לעת ובהתאם לצרכיה הפרטיים את כל תוכן האתר, לרבות תמונות, קבצים, מחירים, כמויות, כתובות וכיו”ב וזאת ללא התראה מוקדמת.
 3. החברה תדאג לאספקת ההזמנה/איסוף טרום ביצוע ולאחריו, בתיאום עם הלקוח ובהתאם לצרכי החברה ויכולותיה.  
 4. אחריות החברה למוצר/שירות הינם במסגרת כתב האחריות המוענק במעמד האספקה, כל נזק/בלאי/אי תפקוד שנוצר על ידי הלקוח ו/או צד שלישי כזה או אחר שאינו החברה הינם חלים תחת האחריות ותיקון/ בדיקה תיעשה בשיקול דעת החברה לזמן טיפול ותשלום נוסף. האחריות הינה עד 5 שנים ומוגבלת בהתאם לתנאים הבאים:
  – האחריות תינתן לסוללה זו בהצגת חשבונית ומדבקת אחריות תקינה.
  – האחריות תוסר במקרים הבאים:
  * גילוי סימני קורוזיה
  * גילוי של שימוש לא נכון בסוללה לרבות חיבור למערכת מתחים שונה ולא תואמת למפרט הסוללה
  * מכה פיזית מהותית לסוללה, גלויה ולא גלויה אשר גרמה לשינוי צורת המארז או הסוללה
  * גילוי של פתיחת מארז הסוללה שלא על ידי המעבדה
  * הסרת מדבקת האחריות או שהיא אינה במצב קריא או ברור 
 5. מדיניות החזרים:
  – במידה והתגלתה תקלה/אי תפקוד בסוללה, לא יאוחר מחודש לאחר מתן הסוללה, ניתן להחזירה למעבדה לבדיקה חוזרת בה יקבע האם ניתן לתקנה בשנית ולהחזירה מתוקנת ללקוח ללא תשלום. (זאת בהינתן שהתקלה אינה עונה לאחד מסעיפי התקלות המנויות בכתב האחריות שאינן מכוסות)
  – אם וכאשר התקלה שהתגלתה לאחר בדיקה אינה מכוסה, תינתן ללקוח הצעת מחיר לטובת תיקון נוסף, אם היא מכוסה כאמור, יינתן תיקון ללקוח ללא גביית תשלום נוסף.
  – אם וכאשר הלקוח אינו מעוניין בסוללה יותר ומעוניין להחזירה, לפני במהלך או לאחר בדיקה, יידרש שכר טרחה שיחושב כאחוז מסכום העסקה ובהתאם לשיקול המעבדה.
 6. במידה והתבצעה הזמנה להרכבה של סוללה מותאמת אישית לטובת הלקוח, תידרש מקדמה במעמד הצעת מחיר, שתחושב כאחוז מסכום העסקה ובהתאם לשיקול המעבדה.
 7. החברה אינה אחראית לכל עיכוב/אי אספקה של המוצר/שירות שהינם בידי החברה או בשליטתה כמו מצב קיצון או אירוע בלתי צפוי היכול להוות לגורם עיכוב/אי אספקה.
 8. איסוף המוצר וזמן האחריות יהיו נתונים לשיקולי המעבדה הכוללים מיקום, איכות וזמן העבודה וכיו”ב.

תנאים אלה כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.